Mountain Plantain (Plantago atrata)

Plantaginaceae

Mountain Plantain / Plantago atrata

Blooming: May - Jul
Size: 3 - 12 cm
Found: R├Ątikon, Vilan

More pictures of Mountain Plantain:

Return to main page